Så här delar du din historia

Det lönar sig att skriva texten i ett textbehandlingsprogram och bifoga färdig text i historia-fältet. Textens format kan inte påverkas (fet stil, kursivering, font, storlek mm.). Alzheimer Centralförbundet kontrollerar texten före publicering och anpassar utseende till lämpligt för sidan.

Vi önskar att du även bifogar ditt foto. Fotot skulle helst få vara vågrätt. Du kan se exempel på bilder från andra historier.

Kontaktuppgifterna sparas endast för eventuell kontakt. De används inte för direktmarknadsföring och ges inte till utomstående. I samband med din historia publiceras endast ditt namn/pseudonym. Vi har rätten att välja vilka historier som publiceras.